Bibliography

  1. Анаболик заманбап дары-жылы терапия, William N. Тейлор. MD, стр 75-120
  2. Дары, спортчулар, жана Джон А. Томас түзөтө Дене Performance, Page 27-30
  3. Osteoporosis: патогенези жана башкаруу, RM Francis түзөтө, стр 101-130